De beste QR-scanners

Een QR-scanner "leest" het teken en gaat vervolgens naar de juiste website.
Een QR-scanner “leest” het teken en gaat vervolgens naar de juiste website.

Om een Meerhierover-tag te scannen heb je een kleine app nodig. Die app gebruikt de camera van je telefoon om de qr-code op de tag te “lezen” en vraagt vervolgens toestemming om naar een bepaalde webpagina te gaan. Handig en snel.

Er zijn heel veel QR-scan apps, het best is een simpele app die weinig kan, scannen en doorverwijzen is voldoende. Bijvoorbeeld:

Android: QR-Droid

Iphone: QR-Scanner.nl

Windows: Esponce QR Reader

 

kfHein fonds steunt Meerhierover

Het kfHein fonds heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de oprichtingskosten van Meerhierover. Daar zijn we erg blij mee omdat we daarmee weer stappen kunnen zetten in het verbeteren van de gebruikersinterface.

De ontwikkelstrategie van Meerhierover is in eerste instantie gericht op de gebruikersbeleving. Dat wil zeggen dat we het de gebruiker zo makkelijk mogelijk willen maken om informatie tot zich te nemen en dat die informatie zo verleidelijk mogelijk moet worden gepresenteerd. Het clusteren van aanbod door de nieuwe routemodule is zo’n voorbeeld van hoe je gebruikers het makkelijk kan maken om binnen één thema te blijven. Ook het integreren van de gps-locatie maakt het leven van de gebruiker makkelijker. Die hoeft immers niet meer de QR-code te scannen maar komt automatisch op de juiste site.

Het kfHeinfonds

Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 het K.F. Hein Fonds ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen. Het Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het Fonds verstrekt giften en garanties en steunt met name initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van meer dan lokaal belang. Ook het afgelopen jaar wisten vele aanvragers het Fonds te vinden. Werden er in 2010 nog 540 aanvragen gehonoreerd, in 2011 waren dat er 581. Meer over kfHeinfonds

Industrieroute Hengelo

Hengelo heeft een rijk verleden als centrum voor innovatieve industrieën. Grote weverijen, stoommachines, scheepsmotoren, elektrotechnische apparatuur, energiecentrales, het was en is tekenend voor de doe-gerichte mentaliteit die nog steeds het karakter van Hengelo kenmerkt.

Daar mag je als gemeenschap best trots op zijn, vooral omdat dat verleden ook perspectief biedt op een toekomst met innovatieve technologie. Daarom heeft de Programmaraad van Hengelo Hazemijer de Industrieroute Hengelo opgezet.

De plekken binnen de route zijn gebieden of gebouwen met een verhaal dat van het verleden naar de toekomst loopt. Onbekende bijzonderheden uit het verleden en plannen en mogelijkheden voor de toekomst. Zo is in de route bijvoorbeeld zowel het de ruïne van Huis Hengelo als het World Trade Centre opgenomen.

Mobiele informatie

De plekken binnen de route krijgen allemaal een klein teken (tag) dat aangeeft dat ze onderdeel zijn van de route. Door een qr-code te scannen of simpelweg ter plekke naar de website meerhierover.nl te surfen kom je op een pagina met heldere informatie over dat object. Beeld, tekst maar ook video en geluid behoren tot de mogelijkheden. De route zelf wordt door de gebruiker bepaald, er is geen vaste volgorde. Alle plekken van de route kunnen worden getoond op een kaartje. De telefoon of tablet helpen met het vinden van de weg naar de volgende interessante plek.

Stand van zaken

Op dit moment zijn 20 plekken opgenomen in de route en worden de tags bevestigd. Dat kan even duren omdat nog niet alle bevestigingsplaatsen precies bekend zijn. Verwacht wordt de route in september 2013 tijdens Open Monumentendag te kunnen “openen”.

De programmaraad

De provincie Overijsel en de gemeente Hengelo hebben middelen ter beschikking gesteld aan de Programmaraad van Hazemeijer Hengelo om de verbinding tussen stad, onderwijs en ondernemers te versterken. De Industrieroute is één van de projecten die in dit kader worden uitgevoerd. Kijk hier voor de overige projecten.

Meerhierover

PageLines- 100x100_logo.pngMeerhierover is een landelijk initiatief dat de gebruiksmogelijkheden van bijzondere onder de aandacht wil brengen. Dat gebeurt door die gebouwen een compacte mobiele website te geven waar mensen ter plekke antwoord krijgen op vragen als “Wat is het verhaal achter dit gebouw?” en “Wat kan ik hier doen?”. Meerdere gebouwen met een Meerhierover-website kunnen gekoppeld worden tot een route, zoals de Industrieroute Hengelo.

Meer informatie

Inhoudelijk, redactioneel: Irma Bruggeman –  irmabruggeman@gmail.com

Over Meerhierover: info@linkeroever.nl

Route module in aanbouw

Er wordt vaak gevraagd of Meerhierover kan worden ingezet om een route te maken van bijzondere gebouwen bijvoorbeeld binnen een gemeente of met een speciaal gebruiksdoel zoals bijvoorbeeld schaapskooien. Daarom hebben we een ontwerp gemaakt om deze functionaliteit toe te voegen aan Meerhierover.

Aan een route kunnen willekeurige Meerhierover-objecten worden toegevoegd. De route krijgt een naam en daarmee een webadres, bijvoorbeeld meerhierover.nl/Industrieroute-Hengelo. Op die webpagina krijgt de gebruiker een overzicht van alle objecten van de route, gesorteerd op afstand naar de gebruiker. Dus het object dat zich het dichtst bij de gebruiker bevindt staat bovenaan in de lijst. Ook kan gekozen worden voor een weergave op de kaart van alle objecten in de route. Dat is vooral handig voor apparaten die geen gps-positie doorgeven.
Klikken op een object geeft de startpagina van dat object met de gebruikelijke Meerhierover-structuur waaraan een link naar de routepagina is toegevoegd.

Drie fasen plan

drie-fasen

Meerhierover gaat niet over één nacht ijs. We willen leren en in beweging blijven en tegelijkertijd een stabiel en betrouwbare service leveren. Het uitrollen van Meerhierover is daarom over drie fase verdeeld.

Pilot 100

In deze eerste stap hebben we met beperkte middelen een werkend systeem gemaakt. De deelnemers van het eerste uur belonen we door gratis de content voor hen te verzorgen. Deze fase is bedoeld om reacties te krijgen op het functioneren van systeem en te kunnen peilen wat de behoefte van de eindgebruikers is. Deze fase is februari 2013 afgelopen.

Pilot 1000

In deze fase wordt de techniek opgeschaald en wensen voorkomend uit de inventarisatie na Pilot 100 voor zover mogelijk verwezenlijkt. Voorwaarde daarbij is een zekere mate van financiering door derden. Daarvoor wordt in deze fase actief geworven. Zodra de techniek geschikt is voor grotere aantallen deelnemers zal actiever en publiek worden geworven voor deelnemers. Daarnaast wordt voorzichtig begonnen met het publiek bekend maken van de dienst en het merk. Aan het einde van deze fase hebben we een goed werkend, gebruiksvriendelijk systeem. Meerhierover is dan bij alle potentiele deelnemers in Nederland bekend en krijgt al een beperkte publieke bekendheid.

Launch

In deze fase worden eventuele tekortkomingen en wensen verwerkt en is Meerhierover een full scale informatiesysteem. De belangrijkste activiteiten zullen dan zijn:

  • communicatie naar het grote publiek om zoveel mogelijk zichtbaarheid en gebruik te genereren; het ontwikkelen van aanvullende inkomsten;
  • het uitbreiden van het aantal deelnemers en objecten
  • het verlenen van support aan de deeelnemers.

Meerhierover is dan een zelfstandige, financieel onafhankelijke organisatie.

Meedoen?

Een gebouw een Meerhierover – tag geven is goed voor het gebouw, het publiek en de eigenaar.

Het gebouw krijgt meer aandacht en gebruikers, het publiek komt makkelijk en ter plekke aan informatie over leuke en praktische zaken en de eigenaar heeft voor weinig geld een state of the art mobiele website en landelijke zichtbaarheid.

Op dit moment zijn we aan het opschalen van 100 naar 1000 objecten en is er een wachtlijst. Maar meld uw objecten nu vast aan, want wie het eerst komt krijgt het eerst zijn tag.

Meer informatie »

 

Eerste 100 objecten zijn aangemeld

De eerste honderd gebouwen in Meerhierover zijn aangemeld. Veertien organisaties doen mee aan deze eerste fase waaronder Stadsherstel Amsterdam, Paleis Soestdijk, Stadsherstel Midden Nederland en BOEi. Op het ogenblik wordt gewerkt aan de content en plaatsen van de tags.