Drie fasen plan

drie-fasen

Meerhierover gaat niet over één nacht ijs. We willen leren en in beweging blijven en tegelijkertijd een stabiel en betrouwbare service leveren. Het uitrollen van Meerhierover is daarom over drie fase verdeeld.

Pilot 100

In deze eerste stap hebben we met beperkte middelen een werkend systeem gemaakt. De deelnemers van het eerste uur belonen we door gratis de content voor hen te verzorgen. Deze fase is bedoeld om reacties te krijgen op het functioneren van systeem en te kunnen peilen wat de behoefte van de eindgebruikers is. Deze fase is februari 2013 afgelopen.

Pilot 1000

In deze fase wordt de techniek opgeschaald en wensen voorkomend uit de inventarisatie na Pilot 100 voor zover mogelijk verwezenlijkt. Voorwaarde daarbij is een zekere mate van financiering door derden. Daarvoor wordt in deze fase actief geworven. Zodra de techniek geschikt is voor grotere aantallen deelnemers zal actiever en publiek worden geworven voor deelnemers. Daarnaast wordt voorzichtig begonnen met het publiek bekend maken van de dienst en het merk. Aan het einde van deze fase hebben we een goed werkend, gebruiksvriendelijk systeem. Meerhierover is dan bij alle potentiele deelnemers in Nederland bekend en krijgt al een beperkte publieke bekendheid.

Launch

In deze fase worden eventuele tekortkomingen en wensen verwerkt en is Meerhierover een full scale informatiesysteem. De belangrijkste activiteiten zullen dan zijn:

  • communicatie naar het grote publiek om zoveel mogelijk zichtbaarheid en gebruik te genereren; het ontwikkelen van aanvullende inkomsten;
  • het uitbreiden van het aantal deelnemers en objecten
  • het verlenen van support aan de deeelnemers.

Meerhierover is dan een zelfstandige, financieel onafhankelijke organisatie.