kfHein fonds steunt Meerhierover

Het kfHein fonds heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de oprichtingskosten van Meerhierover. Daar zijn we erg blij mee omdat we daarmee weer stappen kunnen zetten in het verbeteren van de gebruikersinterface.

De ontwikkelstrategie van Meerhierover is in eerste instantie gericht op de gebruikersbeleving. Dat wil zeggen dat we het de gebruiker zo makkelijk mogelijk willen maken om informatie tot zich te nemen en dat die informatie zo verleidelijk mogelijk moet worden gepresenteerd. Het clusteren van aanbod door de nieuwe routemodule is zo’n voorbeeld van hoe je gebruikers het makkelijk kan maken om binnen één thema te blijven. Ook het integreren van de gps-locatie maakt het leven van de gebruiker makkelijker. Die hoeft immers niet meer de QR-code te scannen maar komt automatisch op de juiste site.

Het kfHeinfonds

Vanuit de K.F. Hein Stichting is in 1989 het K.F. Hein Fonds ontstaan, specifiek voor giften aan statutair omschreven goede doelen. Het Fonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het Fonds verstrekt giften en garanties en steunt met name initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van meer dan lokaal belang. Ook het afgelopen jaar wisten vele aanvragers het Fonds te vinden. Werden er in 2010 nog 540 aanvragen gehonoreerd, in 2011 waren dat er 581. Meer over kfHeinfonds